KFA

KRAKOWSKI FESTIWAL AKORDEONOWY

Krakowski Festiwal Akordeonowy jest wyjątkowym wydarzeniem, które stało się świętem muzyki akordeonowej w stolicy Małopolski. Festiwal ma za zadanie zaprezentować możliwości tego wyjątkowego instrumentu zarówno w formie klasycznej, jak również ze świadomością istnienia współczesnych nurtów i kierunków, jak jazz, folk, piosenka literacka czy tango nuevo. Formuła Festiwalu sprzyja atmosferze współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy muzykami reprezentującymi różne pokolenia. Działania Festiwalu stały się nową i interesującą propozycją w ofercie kulturalnej Krakowa.
II edycja Festiwalu, jako że jest on wydarzeniem cyklicznym, pretenduje do miana imprezy międzynarodowej. Organizatorzy planują poszerzenie zakresu wymiany kulturalnej między różnymi ośrodkami muzycznymi Europy. Stwarza to również możliwość zaprezentowania dorobku artystycznego krakowskiego środowiska akordeonowego na forum międzynarodowym.
Jednym z głównych celów jest edukowanie młodych muzyków poprzez towarzyszące imprezie kursy mistrzowskie oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Fundacja ART FORUM

Krakowski Festiwal Akordeonowy

III KRAKOWSKI FESTIWAL AKORDEONOWY

Kraków, 9 - 16 października 2016 roku

Krakowski Festiwal Akordeonowy

II KRAKOWSKI FESTIWAL AKORDEONOWY

Kraków, 25 - 29 września 2014 roku