Shanties 2014

Męski Chór Szantowy

"ZAWISZA CZARNY"