Teatralny Hyde Park

"Zdziczenia obyczajów pośmiertnych"

Teatralny Hyde Park pod opieką prof. Ziuty Zającównej

Fragmenty "Zdziczenia obyczajów pośmiertnych" Bolesława Leśmiana, sceny inspirowane aforyzmami Stanisława Jerzego Leca i miniatura naszego młodego kolegi Norberta Stałęgi pt. " Z tego kraju nie da się wyjechać" - czyli Teatralny Hyde Park pod opieką prof. Ziuty Zającównej.

Muzyka i akompaniament w części leśmianowskiej - Monika Bylica.

 

Kraków 18 marca 2017